Impressum

Glavna urednica:
Slavica Filipović Radelja
slavica.filipovic.radelja@svijet-mode.com

Foto urednik:
Deni Koraca
deni.koraca@svijet-mode.com